Referater af menighedsrådsmøder

Her finder du referater af menighedsrådets møder:

2023:

21. februar

21. marts

16. maj

13. juni

15. august

19. september

10. oktober

21. november

2024:

16. januar - se bilag under punktet indkaldelser

20. februar - oplæg ved Birgitte Kragh Engholmreferat PR-udvalg

19. marts - organisationsdiagram

23. april