Konfirmander

Konfirmation i Valby Søndre Sogn:

Som udgangspunkt bliver man her i sognet konfirmeret i 8. klasse. Det betyder, at man begynder til

Nogle unge mennesker springer i vejret

konfirmationsforberedelse i september, samme år, som man begynder i 8. klasse. Dog kan der altid laves en særlig aftale med én af præsterne, hvis man ønsker dette.

Konfirmationen ligger altid i følgende forår lørdag før Kristi Himmelfart Margrethekirken og på Kristi Himmelfartsdag og lørdagen efter Kristi Himmelfartsdag i Johannes Døbers Kirke. Der er frit valg mht. i hvilken kirke, man ønsker at blive konfirmeret. Konfirmationsgudstjenesterne ligger kl. 10, kl. 12 og evt kl 14.00, alt efter hvor mange der ønsker konfirmation på de enkelte dage. Tidspunktet for de enkelte konfirmationer meldes ud tidligt i forløbet.

Konfirmationsforberedelsesforløbet er fælles, hvad enten man ønsker at blive konfirmeret i Johannes Døbers Kirke eller i Margrethekirken. Forløbet foregår i weekender max én gang om måneden fra september til april, samt på enkelte hverdagsaftner, og vi skifter mellem at være i de to kirker.

Indskrivningen til konfirmation foregår ved, at man udfylder tilmeldelsesformularen her på hjemmesiden. Vi sender breve ud i sognet til de årgange, vi mener, er målgruppen for konfirmation kommende forår. Man kan derfor risikere at få et brev om konfirmationsindskrivning, som ikke er relevant på pågældende tidspunkt, og så kan man blot se bort fra det. Tilmeldingsformularen åbner når brevene er sendt ud. Bor man ikke i sognet, eller har man ikke modtaget et brev, men ønsker at begynde til konfirmationsforberedelse i Valby Søndre Sogn, skal man blot udfylde tilmeldingsformularen, ligesom man altid kan henvende sig til én af præsterne, der varetager konfirmationsforberedelsen; Karin Thanning og Malene Flensborg. Spørgsmål omkring tilmeldinger og program kan stilles til Kirke- og kulturmedarbejder Anette Thorup Lange på atl@km.dk eller 2177 8080.

Kontaktoplysninger er her

Du skal tilmelde dit barn her

Undervisningsforløbet: Bliver lagt op når det er klar. Det er før sommerferien. 

Her er nogle film som siger lidt om hvad det er gå til konfirmationsforberedelse (det er ikke var Valby Søndre Sogn, men vi gør det meget på samme måde, dog bruger vi aftner og weekender og ikke at man går hver uge efter skoletid)

Film 1

Film 2