Attester

Vedr.  attester, navnespørgsmål og kirkelige handlinger henvises til: Kordegnekontoret, Trekronergade 3A, st. th. tlf. 36 45 21 10. 

Læs mere her

Borger.dk

Vi har åbent for personlig henvendelse på kontoret, men det er en god ide, at ringe og træffe en aftale i forvejen, så kan vi undgå at vi bliver for mange ad gangen, og så vi kan nå at have eventuelle papirer klar til dig, når du kommer.

Kordegnekontoret har dog lukket onsdag for både personlig og telefonisk henvendelse indtil videre.

Sikker mail kan sendes her

 

Omkring attester

Hvis man er født i Danmark, har fået lavet navneændring eller man er døbt eller viet i Den Danske Folkekirke, kan vi udstede attester mod forevisning af legitimation. 

Vi anbefaler, at man er ude i god tid før attesten skal bruges, så man kan være sikker på, at den kan laves. De fleste borgere født efter 1960 er verificeret, men der er undtagelser, og derfor er det smart at ringe i forvejen. Den nemmeste måde at skaffe en attest på er ved at gå ind på www.borger.dk og bestille den.

Man har tre muligheder:

1) Man kan bestille en digital attest til e-boksen – den anerkendes af de fleste danske myndigheder og kan bruges til at få lavet pas og lign. Den kan også bruges af Borgerservice.

2) Man kan også bestille en fysisk attest til brevforsendelse – det er hvis man skal bruge en attest med stempel og underskrift på – vi sender den med posten og den er typisk fremme på ens folkeregisteradresse i løbet af en uge.

3) Der er en mulighed for at bestille til afhentning – man kan vælge denne mulighed, hvis man vil være sikker på, at attesten er klar til udskrivning, men det er i reglen hurtigere at ringe til os for at høre, om attesten kan udskrives eller om der mangler oplysninger i CPR-registeret, der skal verificeres. Hvis oplysningerne i CPR er à jour, kan man komme hen på kontoret i åbningstiden og få den udskrevet med det samme.

Attesterne kan udstedes på Dansk eller Dansk/Engelsk. EU-borgere kan bestille et Sprogbilag, som er en oversættelse af attesten til medlemslandenes sprog. Da det tager ekstra tid at lave sprogbilag, er det ekstra vigtigt, at man henvender sig i god tid før det skal bruges.

Attester afhentes på kontoret Trekronergade 3A st.th. 2500 Valby. De kan ikke hentes i kirkerne. Man kan få udstedt attester på alle kirkekontorer, men bestillinger via www.borger.dk lander i ens bopælssogn.

Undtagelser

Folkekirkens personregisterførere registrerer og attesterer hændelser, der har fundet sted i Danmark.

Dvs. at man i udgangspunktet ikke kan få udstedt en attest, hvis man er født i udlandet – heller ikke selvom man er dansk statsborger. (Er man tilført kirkebogen ved dåb eller adoption kan attester dog udstedes).

Er man født i udlandet skal man henvende sig til sit fødelands ambassade eller repræsentation for at få vejledning i, hvordan man skaffer en attest. Man kan også spørge dem, der skal bruge attesten, hvad de kan bruge i stedet for.

Hvis man er født i udlandet og har fået lavet navneændring i Danmark efter 1.april 2006 kan man få en Personattest og evt. bekræftelse af navneændring.

Er man født i udlandet og har man ændret navn før 1.april 2006 skal man henvende sig til den myndighed, der stod for navneændringen.

Hvem kan rekvirere?

Myndige personer kan rekvirere attester for sig selv. For børn under 18 skal forældrene eller barnets værge rekvirere attesten. For afdøde personer kan attesten rekvireres af ægtefæller eller børn eller Executores Testamenti og offentlige myndigheder, der har brug for dokumentation til sagsbehandlingen.

Man kan give andre fuldmagt til at rekvirere dokumenter – det kan ske enten ved at udfylde en fuldmagt på www.borger.dk eller med en fysisk fuldmagt. Fuldmagten skal indeholde fuldmagtsgivers cpr.nr. og underskrift og præcis beskrivelse af, hvilke dokumenter der gives fuldmagt til at rekvirere. Endvidere skal fuldmagtshavers cpr.nr. og fulde navn fremgå. Ved udlevering af dokumenter til en fuldmagtshaver skal man kunne identificere sig som rette vedkommende.