Medlemskab, udmeldelse og sognebåndsløsning

Medlemskab af Folkekirken

Man bliver medlem af Folkekirken ved dåb. Mange bliver døbt som helt små, men det er aldrig for sent – så har du lyst til at blive døbt, kan du henvende dig til en af vores præster og få en snak om, hvordan det foregår.

    • Er du blevet døbt i et andet trossamfund – f.eks. i den Romersk Katolske Kirke og ønsker du at blive medlem af Folkekirken, skal du tale med en præst i Folkekirken og derefter henvende dig til Kirkekontoret.
    • Er du døbt i en Luthersk Kirke i udlandet kan du blive medlem ved at henvende dig til kirkekontoret – send en sikker mail og vedhæft din dåbsattest.
    • Har du tidligere været medlem af Folkekirken og ønsker at melde dig ind igen skal du tale med en præst i Folkekirken og derefter henvende dig til Kirkekontoret.

Udmeldelse af Folkekirken

Hvis du ønsker at udtræde af Folkekirken, kan du sende en sikker mail via vores send sikker mail (med NEM id), hvor du skriver, at du ønsker at udtræde af Folkekirken eller sende os et almindeligt brev, der indeholder cpr.nr. og personlig underskrift. For at kunne behandle dit ønske, skal vi blot bruge dit cpr.nr og en personlig/digital underskrift.

Inden du gør det, vil vi bede dig overveje følgende:

Med udmeldelsen fraskriver du dig retten til kirkelige handlinger i Folkekirken, også bisættelse/begravelse i Folkekirkens lokaler og medvirken af Folkekirkens personale, (begravelse kan dog stadig foregå på Folkekirkens kirkegårde, selvom man må påregne højere takster for ikke medlemmer), og du bør derfor fortælle dine nærmeste pårørende, at du har meldt dig ud og lade dem vide, hvad de skal gøre med hensyn til begravelse, hvis du pludselig skulle miste livet.

Sognebåndsløsning

Som medlem af Folkekirken er man knyttet til den sognekirke, hvor man bor, men ønsker man at høre til en anden sognekirke, kan man "løse sognebånd", d.v.s. få ret til kirkelig betjening i et andet sogn. Man kan vælge om man bare vil være tilknyttet det nye sogn som kirkegænger, eller om man også vil udøve sin valgret til menighedsrådsvalg - eller kunne stille op til menighedsrådet. Man kan også bevare valgetten i det gamle sogn og stille op her, selvom man har sognebånd til en præst i et andet sogn.

Man løser sognebånd til en præst og sognebåndet ophører, hvis præsten flytter eller pensioneres.

Henvendelse om sognebåndsløsning skal ske til præsten i den kirke man gerne vil knyttes til. 

Download blanket her