Konfirmation

Konfirmation i Valby Søndre sogn:

Som udgangspunkt bliver man her i sognet konfirmeret i 8. klasse. Det betyder, at man begynder til konfirmationsforberedelse i september, samme år, som man begynder i 8. klasse. Dog kan der altid laves en særlig aftale med én af præsterne, hvis man ønsker dette. Sikker mail til præsterne kan sendes her

Konfirmationen ligger altid i følgende forår på Store Bededag i Margrethekirken og Kristi Himmelfarts dag i Johannes Døbers Kirke, og der er frit valg mht. i hvilken kirke, man ønsker at blive konfirmeret. Konfirmationsgudstjenesten ligger som regel kl. 10.00.

Konfirmationsforberedelsesforløbet er fælles, hvad enten man ønsker at blive konfirmeret i Johannes Døbers Kirke eller i Margrethekirken. Forløbet foregår i weekender én gang om måneden fra september til april, samt på enkelte hverdagsaftner, og vi skifter mellem at være i de to kirker.

Indskrivningen til konfirmation ligger altid i forbindelse med en gudstjeneste i juni måned, umiddelbart inden sommerferien. Indskrivningen foregår i begge kirker, og da forløbet er fælles, er det underordnet, i hvilken kirke, man indskriver sig. Vi sender breve ud i sognet til de årgange, vi mener, er målgruppen for konfirmation kommende forår. Man kan derfor risikere at få et brev om konfirmationsindskrivning, som ikke er relevant på pågældende tidspunkt, og så kan man blot se bort fra det. Bor man ikke i sognet, eller har man ikke modtaget et brev, men ønsker at begynde til konfirmationsforberedelse, kan man altid henvende sig til én af præsterne. I løbet af maj vil datoen for konfirmationsindskrivningen blive trykt i Valbykirkernes fælles annonce i Valbybladet, og senest med udgangen af maj kan man finde datoen her på hjemmesiden.