Dødsfald

Når en person er død, registreres dødsfaldet som regel i CPR-registret af lægen.

I forbindelse med dødsfald henvender de fleste sig til en bedemand og giver denne fuldmagt til, at varetage de praktiske ting, blandt andet at knytte kontakt til den præst, der skal forestå den kirkelige handling. Bedemanden kan også være behjælpelig med at få udfyldt de nødvendige papirer.

De nærmeste pårørende kan også selv anmelde dødsfaldet ved at bruge NemId på www.borger.dk

De nærmeste pårørende aftaler et tidspunkt med præsten,hvor man mødes for at forberede bisættelsen/begravelsen, taler om den afdøde og vælger salmer.

Ikke kirkelig begravelse

Var afdøde ikke medlem af folkekirken, ses det som udtryk for, at afdøde ikke ønskede en præsts medvirken. Vedkommende kan således ikke få en kirkelig begravelse, men kan blive begravet eller bisat i et kapel.

Læs mere om begravelse og bisættelse her.