Faderskab m.m.

Anmeldelse af fødsel og fælles forældremyndighed

I kan som ugifte forældre erklære, at I ønsker at varetage omsorgen og ansvaret for jeres barn sammen via blanketten "Omsorgs- og ansvarserklæring". Dette kan I også gøre med ved at bruge NemId på www.borger.dk 

Såfremt kirkekontoret ikke modtager omsorgs og ansvarserklæringen inden 14 dage efter barnets fødsel, sendes sagen til Statsforvaltningen til videre behandling.

Når forældrene er gift med hinanden

Er I gift med hinanden, bliver faderskabet automatisk registreret i forbindelse med barnets fødsel.

Har jeres barn to mødre

Har jeres barn to mødre skal medmoderskabet behandles i Familieretshuset også selvom I er gift. Derfor skal I sende en mail til kirkekontoret senest 28 dage efter barnet er født og så sender vi meddelelse til Familieretshuset om, at der skal indledes en sag. Har i fået sagen afgjort inden barnets fødsel, skal vi også have afgørelsen tilsendt og vi sender den videre til Familieretshuset for at få afgørelsen registreret. (Grunden til at det ikke sker automatisk er, at barnet ikke har et cpr.nr. før det er født, og der derfor ikke er nogen kobling til sagsbehandlingen før de får besked fra os.)