iGenbrugsen Valby Søndre Sogn

Toftegårds Plads 8

Butikken har åbent mandag - fredag kl. 10-17 (for tiden dog torsdag kun kl. 13.30-17)

Tlf. 36 16 71 43 (virker ikke i øjeblikket)

 

Der har været Kirkens genbrug på Toftegårds Plads 8 siden d. 14. august 1993. Åbningen blev dengang imødeset med stor spænding. Hvordan ville det gå, for genbrugstanken var stadig ret ny? Det har heldigvis vist sig, at den var holdbar, da butikken jo efterhånden har eksisteret i mange år.

Butikken begyndte som et samarbejde mellem Johannes Døbers Sogns Menighedspleje (nu Johannes Døbers Kirkes Menighedspleje), Samvirkende Menighedsplejer og Danmission med en ligelig deling af overskuddet, ud fra en tanke om at støtte:

SOGNET, BYEN/LANDET, VERDEN

De to tilknyttede organisationer ønskede at ophøre med deres samarbejde om genbrugsbutikken d. 1.1.2014 og i den forbindelse endte det med, at samarbejdet helt ophørte, sådan at menighedsplejen nu er alene om ejerskabet. Butikkens navn blev i den forbindelse ændret til dens nuværende navn:

 

Butikkens overskud:
Overskuddet deles ligeligt mellem Menighedsplejen ved Johannes Døbers Kirke og en projektkonto. 
Menighedsplejens andel anvendes hovedsagelig til støtte til mennesker i sognet, som har en stram økonomi.

Yrsa Grünning med nogle af børnene på børnehjemmet Sunway Children

Beløbet fra projektkontoen går for tiden specielt til børn i verden, blandt andet støttes siden maj 2016 et børnehjem i Bodhgaya, Bihar i Indien, hvor butikken har 7 hele fadderskaber, der dækker ophold og skolegang for børnene. 
Se mere om børnehjemmet på www.sunwaychildren.dk.

Derudover er der kunderne, der for nogles vedkommende er mennesker med få penge, alle aldersgrupper er repræsenterede. Her kan de købe for små midler. Andre kommer for hyggens skyld, hver uge i samme tidsrum, mest for at tale med nogen. Medarbejderne er gode til også at være opmærksomme på disse mennesker og til at tage sig af dem. En anden kundegruppe er de der særligt støtter ”genbrugstanken” og køber genbrug af hensyn til miljøet.

Medarbejderne er alle frivillige og yder en stor indsats for at få butikken til at fremstå pæn og ryddelig, så det er rart at være der. Der er stor bevidsthed om de rigtige priser, for både at hjælpe de der køber, men også for at kunne danne et overskud, så andre kan hjælpes.

iGenbrugsens tilknytning til kirken:
Idéen til butikken opstod, da der på et tidspunkt ikke mere blev indsamlet ret meget i Johannes Døbers Sogn til menighedsplejen. Men menighedsplejen havde et behov for midler til at kunne støtte de svagest stillede i SOGNET og der blev, som nævnt ovenfor, dannet et samarbejde med De Samvirkende Menighedsplejer, som ydede hjælp i BYEN/LANDET. Som repræsentant for VERDEN blev Danmission tilknyttet. De 3 parter delte i 20½ år overskuddet ligeligt mellem sig.

Menighedsplejen er en selvstændig gren af kirkens arbejde og fra gammel tid den, der står for den ”sociale indsats” i sognet, hvor der især op til jul ydes ekstra hjælp. Der gives dog også støtte til familier i løbet af året. 

Johannes Døbers Sogn blev den 1.1.2016 lagt sammen med Margrethekirkens Sogn til Valby Søndre Sogn. Menighedsplejens navn er “Johannes Døbers Kirkes Menighedspleje” som samarbejder med Margrethekirkens Menighedspleje.

Halvdelen af butikkens overskud går, som allerede nævnt til Johannes Døbers Kirkes Menighedspleje til det lokale arbejde i hele Valby Søndre Sogn sammen med Margrethekirkens Menighedsplejes midler.
 

Fra 1. januar 2023 er de to menighedsplejer også blevet slået sammen til Valby Søndre Sogns menighedspleje. Butikkens navn ændres til iGenbrugsen Valby Søndre Sogn.

Valby Søndre Sogns menighedspleje

Formand Bente Dithmer

Trekronergade 3B, st. tv.

2500 Valby

tlf. 36 45 21 15