Menighedsrådet

Vibeke Lind (formand)

Tlf. 51 49 27 09
Mail: lindvibeke10@gmail.com                     

Lis Tove Smidt (næstformand og kirkeværge)                           

Tlf. 24 23 87 93
Mail: lis.smidt@yahoo.dk

Anne Grete Storgaard (regnskabsfører)

Tlf. 21 73 07 45       

Mail: ags@km.dk

Derudover:

Birgit Axen

Dorthe Jul Eriksen

Hanne Lange

Jonna Stevnhoved

Jytte Steen-Knudsen

Kirsten Johanna Rasmussen

Liz Haltrup

Lone Holm Lystrup

Maj-Britt Hvidkvist

Nicolaj Rasmussen Christiansen

Rasmus Sommer

Victor Flensburg

 

Stedfortrædere:

Anita Iskou Pedersen

Hvem kan vælges til et menighedsråd:

For at blive valgt til kirkens menighedsråd skal du være medlem af folkekirken og tilhøre det sogn, du gerne vil sidde i menighedsrådet i. Bor du ikke i sognet kan du løse sognebånd til en af præsterne i sognet. 

Rådet mødes normalt en gang om måneden. Ud over de regelmæssige menighedsrådsmøder er rådets medlemmer tit involveret i forskellige udvalg, aktiviteter og opgaver i kirken.

Næste valg til menighedsrådet er november 2024.