Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over en oplevelse, du har haft med vores kirke, kan du gøre følgende:

Hvis du ønsker at klage over en kirkelig handling, skal du klage til Karin Thanning, Tlf: 40 72 21 10, som træffer afgørelse om, hvorvidt det er en sag, Menighedsrådet skal tage sig af, eller den skal videre i det kirkelige system, hvor næste instans er Provsten.

Hvis du ønsker at klage over et arrangement i kirken eller en menighedsrådsbeslutning eller en kirkefunktionærs optræden, skal du klage til Menighedsrådets formand, Vibeke Lind Tlf: 51 49 27 09

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse af en sagsbehandling på Kirkekontoret i forbindelse med begravelse eller bisættelse, skal du klage til Kirkebogsførende Sognepræst og Begravelsesmyndighed, Karin Thanning, der sørger for, at sagen bliver sendt det rigtige sted hen. Tlf: 40 72 21 10

Hvis det drejer sig om en navngivning, navneændring eller faderskabssag, er det Familieretshuset, der er klageinstans. Når du klager til Familieretshuset er det en god ide, at du samler alle dokumenter, du har fået tilsendt eller sendt til os i forbindelse med sagsbehandlingen.

Fristen for at klage over afgørelser truffet i Valby Søndre Sogn er 4 uger efter du har modtaget afgørelsen, og du klager til Familieretshuset, 72 56 70 00, og du kan finde oplysninger om, hvordan du klager her.

Du har ret til at søge aktindsigt i hvordan vi har behandlet din sag, se mere her: Aktindsigt.