Dåb

Medlemskab af folkekirken får man ikke automatisk, når man bliver født. Man bliver medlem ved at blive døbt.

Dåbsfad og en hånd der øser vand


Ønsker I at få Jeres barn døbt, henvender I Jer enten til en af præsterne eller til kirkekontoret for at aftale dåben.

I får tilsendt en dåbsanmeldelse, som udfyldes og returneres til kirkekontoret. Når barnet er navngivet ved dåb, registrerer kirkekontoret barnets navn og medlemskab af folkekirken i CPR.

 

Det er aldrig for sent

De fleste bliver døbt, mens de er helt små, men man kan blive døbt i alle aldre. Nogle bliver døbt som voksne, og andre før deres konfirmation.

Læs mere om dåb

Se dåbsritualet

Gå til Familiestyrelsens hjemmeside om navne

 

Der er lavet nogle videoer i forbindelse med en dåbskampagne som man er velkommen til at se nærmere på her

Her er en folder som er lavet til jer som overvejer om jeres barn skal døbes - Klik her