Vielse - Kirkelig velsignelse

To vielsesringe og en hvid rose

For at blive viet i en kirke skal mindst én af parterne være medlem af folkekirken

Ønsker I at blive gift eller få en kirkelig velsignelse af et allerede borgerligt indgået ægteskab i kirken, skal I henvende Jer til den af sognets præster som I gerne vil vies af. Her aftales dato, tid og sted for vielsen 

Herefter kontaktes kirkekontoret, hvor der gives generel information om vielsen.

Det samme gælder ved kirkelig velsignelse af et allerede borgerligt indgået ægteskab.

  Hvad I skal gøre inden vielsen

Inden vielsen kan finde sted, skal kommunen prøve ægteskabsbetingelserne og udstede en Prøvelsesattest. Denne er kun gyldig i fire måneder. For at få en Prøvelsesattest skal I udfylde en Ægteskabserklæring tidligst fire måneder før jeres vielse. Når Prøvelsesattesten er klar i kommunen skal I selv bede om den og aflevere den på kirkekontoret. Se i øvrigt www.borger.dk

 

Når I har modtaget Prøvelsesattesten, henvender I jer til kirkekontoret og medbringer:

    • Prøvelsesattest
    • Jeres fødsels- og dåbsattest
    • Navn og adresse på to vidner
Samtale med præsten

Når prøvelsesattesten er modtaget fra kommunen og afleveret på kirkekontoret, er det en god idé at kontakte præsten for at aftale dato for samtale.

Eventuel navneændring på bryllupsdagen se www.borger.dk. Ansøgningen skal indsendes senest 15 hverdage før vielsen.

Læs mere om vielse i kirken her.