Navngivning

Et barn skal have navn senest 6 måneder efter fødslen.

Hvis barnet skal døbes, sker navngivningen normalt i forbindelse med dåben.

Hvis barnet ikke skal døbes, sker navngivningen ved brug af NemId på www.borger.dk. Har I fælles forældre-myndighed skal I begge signere, ved eneforældremyndighed, skal kun indehaveren af forældremyndigheden signere.

Når navngivningen er godkendt af kirkekontoret, modtages en digital bekræftelse af navnet, til de eller den der har forældremyndigheden, i deres e-bokse.

Ifølge loven er der fastsat regler for, hvad et barn kan hedde.

Vil I være sikre på, at det navn I ønsker at give barnet, er godkendt af myndighederne, kan I tjekke ved hjælp af listen over godkendte pigenavne og drengenavne.