Frivillig i Valby Søndre Sogn

I Valby Søndre Sogn bruger vi frivillige til mange forskellige opgaver. Som frivillig bliver du en del af et fællesskab

Tegning af hænder omkring teksten "Bliv frivillig"
 og et netværk i og omkring kirkerne. Du kan være frivillig på mange niveauer; alt lige fra at hjælpe med oprydning efter arrangementer, lave mad og hjælpe til ved gudstjenester, til at stå i genbrugsbutik eller sidde i menighedsrådet og være med til at bestemme, i hvilken retning sognet skal gå. 

Her er en liste over nogle af de opgaver, der er i de to kirker:

  • Læse søndagens tekst (lægmandslæsning) teksten får man af præsten
  • Lave kaffe og te til kirkekaffen
  • Kordegn, hvor man læser ind- og udgangsbønnen og hjælper til ved nadveren
  • Tage vagter af 3 1/2 timer i iGenbrugsen på Toftegårds Plads - Læs mere her
  • Madlavning i forbindelse med børnegudstjenester og andre arrangementer med spisning
  • Oprydning efter arrangementer
  • Bestyrelsen for Johannes Døbers Kirkes menighedspleje

Hør mere hos Kirke- og kulturmedarbejder Bente Dithmer - Tlf. 3645 2115 og mobil 5121 7115,  Email: bd@km.dk

  • Læse søndagens tekst (lægmandslæsning) teksten får man af præsten
  • Undervise i Kreativt værksted - se mere her
  • Lave mad til Cafékirke og konfirmander på udvalgte lørdage
  • Dække kaffebord
  • Oprydning efter arrangementer
  • Bestyrelsen for Margrethekirkens menighedspleje

Hør mere hos Kirke- og kulturmedarbejder Anette Thorup Lange - Tlf. 2177 8080, E-mail: kirkeassistent@gmail.com.

  • Sidde i udvalg nedsat af menighedsrådet
  • Turleder på fælles udflugter efter søndagens gudstjenester i sommerferien
  • Diverse ad hoc-opgaver
   • Vi har ofte brug for frivillige til enkeltstående opgaver, som f.eks. hjælp ved større arrangementer (Valby Kulturdage, Folehavefestival, store koncerter/gudstjenester osv.)
  • Sidde i Menighedsrådet 
   • Hvem kan vælges til et menighedsråd?: For at blive valgt til sognets menighedsråd skal du være medlem af folkekirken og tilhøre det sogn, du gerne vil sidde i menighedsrådet i. Bor du ikke i sognet, kan du løse sognebånd til en af præsterne i sognet. Rådet mødes 10 gange om året. Ud over de regelmæssige menighedsrådsmøder er rådets medlemmer tit involveret i forskellige udvalg, aktiviteter og opgaver i kirken. Næste valg til menighedsrådet er november 2022.

Diverse ad hoc-opgaver

Sidde i Menighedsrådet