Der er forskellige former for gudstjenester i kirkerne - selvfølgelig først og fremmest højmesserne søndage kl. 10 og derudover varierende tjenester på hverdage. Hvilke kan ses ved at gå ind på underpunkterne her til venstre. Der kan desuden ses lister over hvor og hvornår der er gudstjenester i kirkerne.

Hvis man bor i sognet eller i rimelig nærhed heraf og har brug for en kirkebil kan den bestilles ved:

I Johannes Døbers Kirke:

At ringe til kirketjeneren på tlf. 36 17 82 97 mellem
kl. 9 og 12. Det er bedst at bestille kirkebil til søndagens
højmesse allerede fredag formiddag.

I Margrethekirken: 

At kontakte os på dagen:
Søndag til højmessen mellem kl. 8:15 og 9:00 på
tlf. 36 17 38 66 eller tlf. 21 27 79 27
Andre dage mellem kl. 8:15 og 11 på tlf. 21 27 79 27