Menighedsrådet

Vibeke Lind (formand)
Trekronergade 137                     
2500 Valby
Tlf. 51 49 27 09
Mail: vili@post12.tele.dk                      
 
Lis Tove Smidt (næstformand)                            
Danhaven 33                                 
2500 Valby
Tlf. 24 23 87 93
 
 
Anne Grete Storgaard (regnskabsfører)
Tlf. 21 73 07 45       
 
 
 
Ebbe Bay                                         
Tlf. 36 49 13 18 
 
 
Jonna Stevnhoved
Tlf. 36 16 70 34                  
 
Jytte Steen-Knudsen
Tlf. 25 69 29 50        
 
 
 
 
 
Käthe Dreiland
Tlf. 36 30 11 98                           
 
 
 
Kirsten Johanna Rasmussen
Tlf. 22 78 27 36        
 
Lisbeth Bentholm Ritter
Tlf. 50 58 60 69                
 
 
 
 
Liz Haltrup
Tlf. 28 55 69 96
 
 
Marie Louise Hald Nicolaisen
Tlf. 30 45 46 07     
 
Suppleanter til menighedsrådet
Evald Støvring
Tlf. 20 65 13 91                           

Mail: evaldstovring@gmail.com

Hanne Grethe Hindrup    

Tlf. 30 35 42 89       
 

Hvem kan vælges til et menighedsråd:

For at blive valgt til kirkens menighedsråd skal du være medlem af folkekirken og tilhøre det sogn, du gerne vil sidde i menighedsrådet i. Bor du ikke i sognet kan du løse sognebånd til en af præsterne i sognet. 

Rådet mødes normalt en gang om måneden. Ud over de regelmæssige menighedsrådsmøder er rådets medlemmer tit involveret i forskellige udvalg, aktiviteter og opgaver i kirken.

Næste valg til menighedsrådet er november 2020.

    
Ophavsret: