18 MAR

Snakke Salon i Margrethekirken

Dato: 
Onsdag d. 18. marts 2020, Kl. 14:00 til kl. 15:30

Margrethekirken

Anette Thorup Lange

Gratis

15 APR

Snakke Salon i Margrethekirken

Dato: 
Onsdag d. 15. april 2020, Kl. 14:00 til kl. 15:30

Margrethekirken

Anette Thorup Lange

Gratis

20 MAJ

Snakke Salon i Margrethekirken

Dato: 
Onsdag d. 20. maj 2020, Kl. 14:00 til kl. 15:30

Margrethekirken

Anette Thorup Lange

Gratis

16 SEP

Snakke Salon i Margrethekirken

Dato: 
Onsdag d. 16. september 2020, Kl. 14:00 til kl. 15:30

Margrethekirken

Anette Thorup Lange

Gratis

21 OKT

Snakke Salon i Margrethekirken

Dato: 
Onsdag d. 21. oktober 2020, Kl. 14:00 til kl. 15:30

Margrethekirken

Anette Thorup Lange

Gratis

18 NOV

Snakke Salon i Margrethekirken

Dato: 
Onsdag d. 18. november 2020, Kl. 14:00 til kl. 15:30

Margrethekirken

Anette Thorup Lange

Gratis