Letlandssamarbejdet

De seks kirker i Valby har siden 1992 haft en venskabsmenighed i Nereta i det sydlige Letland. Samarbejdet blev startet på initiativ af en kreds af mennesker i Aalholm Kirke, da de lå inde med overskud af tøj fra deres genbrugsbutik. Gennem Folkekirkens mellemkirkelige Råd blev der skabt kontakt til sognet i Letland. Der har siden begyndelsen hver sommer enten været en gruppe fra Valby på besøg i Nereta eller en gruppe derfra på besøg her i Valby.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Christian Flensborg, kirketjener i Valby Søndre Sogn, Tlf. 2058 8297, e-mail: jdkirke12@mail.dk.

  

   Billedet viser kirken i Nereta 

Ophavsret: